معرفی داوطلبان بی نتیجه امتحان کانکور سال ۱۳۹۸ به ظرفیت دوم بخش شبانه نهاد های تحصیلی.‌

به اساس مکتوب واصله وزارت محترم تحصیلات عالی؛ به آگاهی آن‌عده از عزیزانی‌که در امتحان کانکور سال ۱۳۹۸ با نمرات بلند بی‌نتیجه مانده‌اند، رسانیده می‌شود، که اگر خواهان شمولیت و ادامه تحصیل در بخش شبانهٔ رشته های کیمیا، بیولوژی، ریاضی، فزیک و زبان و ادبیات انگلیسی پوهنتون فاریاب بوده باشند، می‌توانند سر از روز پنجشنبه مورخ ۳ اسد ۱۳۹۸ درخواستی‌های‌ خویش را به آمریت امور محصلان پوهنتون فاریاب بسپارند