جلسه مدیران تدریسی، کتابخانه و لیلیه با هیات رهبری پوهنتون

جلسه با مدیران محترم تدریسی و اجرائیه پوهنحی های شش گانه، کتابخانه مرکزی و لیلیه پوهنتون فاریاب تدویر گردید.

روز شنبه مورخ ۱۷ حوت سال ۱۳۹۸ جلسه با مدیران محترم تدریسی واجرائیه پوهنحی ها، کتابخانه مرکزی و لیلیه پوهنتون با حضور محترم پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون و معاونان پوهنتون تدویر گردید.
جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز یافت.
سپس محترم پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب پیرامون موضوعات مرتبط به مدیران محترم مشمول جلسه صحبت همه جانبه نموده و مدیران محترم تدریسی و اجراییه پوهنحی ها را هدایت دادکه کتاب و نتایج فارغان سال ۱۳۹۸ تا قبل شروع سمستر بهاری سال ۱۳۹۹ تکمیل و به آمریت فارغان ارسال گردد.
متعاقبا اعضای جلسه نظریات و پیشنهادات شان را پیرامون بهبود وضعیت علمی و اکادمیک و همچنان مالی و اداری پوهنتون مطرح نموده و به اتفاق آراء به نتایج مطلوب موافقت صورت گرفت.