تاریخچه پوهنځی ادبیات  و علوم بشری پوهنتون فاریاب

 

           پوهنحی ادبیات و علوم بشری در  سال 1387 تأسیس و به فعالیت آغاز نموده است. دارای 44 تن استاد (24 تن ذکور ، 7 تن اناث) میباشد، که از نگاۀ رتبۀ علمی دوتن نامزد پوهیالی، 16 تن پوهیالی، چهارتن پوهنیار، پنج تن پوهنمل، سه تن پوهندوی و یک تن پوهنوال بود و فعلاً دارای 45 استاد (35 ذکور و 8 اناث) که چهار تن پوهنوال، 5 تن پوهندوی، 12 تن پوهنمل، 17 تن پوهنیار، 2 تن نامزد پوهنیار و 5 تن پوهیالی که از آنجمله 1 تن داکتر، 26 تن ماستر و 18 تن لیسانس می­باشد.

        فعلاً مجموع محصلان 1809 تن که از جمله 977 تن ذکور و 832 تن اناث می­باشد.

       پوهنځی ادبیات وعلوم بشری از لحاظ ساختار تشکیلاتی دارای هفت دیپارتمنت (زبان  ادبیات پشتو، زبان ادبیات دری، زبان ادبیات اوزبیکی، زبان ادبیات انگلیسی، جغرافیه، تاریخ ، ثقافت اسلامی) بوده شش دیپارتمنت آن فارغ ده و یک دیپارتمنت آن که ثقافت اسلامی است، غیر فارغ ده میباشد.

      پوهنځی مذکور ازلحاظ ساختار فزیکی، شامل دارای یک باب  تعمیرتدریسی  در حال اعمار میباشد.