Introduction of the department heads of the Faculty of Economics

بیوگرافی پوهنمل احمد فرید مروت

محترم پوهنمل احمد فرید مروت فرزند عبدالوهاب متولد سال 1371 که در سال 1390 شامل دیپارتمنت مالی و بانکداری پوهنحی اقتصاد گردیده و در سال 1396 در برنامه ماستری پوهنتون ننگرهار شامل و در سال 1397 بعداز ختم دوره ماستری  مجددا استحصال وظیفه نموده  موصوف در سال 1399به صفت امر دیپارتمنت مالی و بانکداری انتخاب گردیده است

 

سوانح مختصر پوهنیار استاد یما مصمم

پوهنیار استاد یما مصمم فرزند غلام محمد و لدیت قربان در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی مطابق به ۱۹۸7 میلادی در یک فامیل متدین و علم دوست در قریه اونجلاد یا ( اونچه ارلات) ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب دیده به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدائیه را در مکتب ابتدائیه کارته صلح شهر میمنه و تعلیمات متوسطه و ثانوی را الی سال ۱۳۸۴ در لیسه بین المللی افغان- ترک شهر مزار شریف به اتمام رسانید. در سال ۱۳۸۵ با سپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ شد و در سال ۱۳۸۸ از رشته اقتصاد ملی پوهنحی اقتصاد آن پوهنتون فارغ التحصیل گردید. از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۳ در یکی از موسسات خارجی مقیم در شهر میمنه (SAF) به حیث مدیر مالی و مدیر ارشد عملیاتی ایفای خدمت کرد و متعاقبا در سال ۱۳۹۴ بر اساس علاقمندی به رشته استادی مطابق رشته تحصیل به حیث استاد در دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب تقرر گردید. و به تعقیب آن از سال ۱۳۹۵ الی 1396 به صفت معاون پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب ایفای وظیفه نموده و در لابلای این وظایف از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ غرض تحصیل در دوره ماستری به پوهنتون هرات اعزام و در سال ۱۳۹۸ به سویه ماستر از رشته اداره و تجارت (MBA) پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات فارغ التحصیل نیز گردید. استاد موصوف از سال 1401 تاکنون به صفت آمر دیپارتمنت منجمنت و اداره تشبثات پوهنحی اقتصاد پوهنتون فاریاب ادامه خدمت میکند.

موصوف یک تن از استادان لایق، پشت کار و زحمتکش پوهنتون فاریاب بوده و رهبری پوهنحی اقتصاد و پوهنتون فاریاب از زحمات و تلاش های آن، منحیث استاد این نهاد اکادمیک به منظور تربیت سالم و هدفمند فرزندان این کشور قدر دانی نموده و به ایشان از بارگاه رب العزت موفقیت مزید در تمام عرصه های زنده گی استدعا میدارند.