PastShow all

Wed, Apr 07 2021 11:06 AM
Background image

از پیشرفت کار ساختمان لیلیه ی شش طبقه پوهنتون فاریاب نظارت صورت گرفت

محترم پوهنمل فیروز اوزبیک کریمی رئیس پوهنتون فاریاب، معاونان پوهنتون، استادان دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنحی انجنیری و در حالیکه انجنیران موظف شرکت ساختمانی اداره محترم عملیاتی انکشاف. . .