ارزیابی بخش های اداری معاونیت امور محصلان و معاونیت مالی و اداری

faryab_admin
Wed, Oct 04 2023 10:10 AM
ارزیابی پوهنحٔی ها

طبق فیصله‌ی جلسه‌ی مؤرخ 13 / 6/ 1402 کمیته‌ی ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب؛ یوم شنبه و یکشنبه مؤرخ (18 الی 19) سنبله بخش های اداری معاونیت امور محصلان و معاونیت مالی و اداری توسط اعضای کمیته‌ی ارتقای کیفیت پوهنتون مورد ارزیابی قرار گرفت.

این ارزیابی به هدف تشخیص نقاط قوت، نقاط ضعف و ارائه راه حل جهت بهبود امور اداری مطابق چک لست های که بر اساس لایحه‌ی وظایف ترتیب شده بود، صورت گرفت. در جریان ارزیابی برای مسئولین بخش های مربوطه مشوره های لازم برای حل مشکلات و تسریع امور اداری داده شد.

نتایج این ارزیابی نیز توسط آمریت ارتقای کیفیت پوهنتون تحلیل گردیده، طی گزارش رسمی با ذکر نقاط قوت، نقاط ضعف و پیشنهادات اصلاحی به معاونیت های محترم مالی و اداری و امور محصلان ارسال خواهد شد.

Latest news

Sun, Dec 03 2023 12:03 PM
Background image

معرفی معاون تحقیقات و مجله‌ی علمی پوهنتون فاریاب

یوم یک‌شنبه مؤرخ 5 قوس 1402 محترم دوکتور احمد امید فیضی به اساس پیشنهاد وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام محترم عالی ریاست الوزرا ا.ا.ا بحیث معاون تحقیقات و مجله‌ی علمی پوهنتون فاریاب طی. . .

Wed, Nov 22 2023 9:14 AM
Background image

برگزاری محفل فراغت فارغ التحصیلان پوهنتون فاریاب

الیوم سه شنبه مؤرخ 30 عقرب 1402 محفل فراغت فارغ التحصیلان سال 1402 پوهنتون فاریاب در میدان فوتبال پوهنتون برگزار گردید.

محفلی که به همین مناسبت به اشتراک رئیس پوهنتون، رئیس شورای علمای. . .

Wed, Nov 22 2023 9:09 AM
Background image

قرارداد پروژه های ترمیماتی پوهنتون فاریاب

یوم یک‌شنبه مؤرخ 28 عقرب 1402 قرارداد پروژه های ترمیماتی ریاست پوهنتون فاریاب با شرکت محترم ارسلان خطیب زاده به حضور داشت محترم مولوی محمد محق رئیس پوهنتون و محترم سید امرالله احمدی. . .

BACK TO NEWS