ارزیابی کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های پوهنتون فاریاب

faryab_admin
Tue, Feb 06 2024 11:56 AM
ارزیابی کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های پوهنتون فاریاب

کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های هشتگانه پوهنتون فاریاب، مطابق چک لست تٲیید شده ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی، به اساس تقسیم اوقات تنظیم شده، طی سه روز (سه شنبه ۱۰ دلو الی پنج شنبه ۱۲ دلو سال ۱۴۰۲) توسط معاونیت محترم امور علمی و آمریت محترم ارتقای کیفیت و اعتبار دهی این نهاد، ارزیابی گردید؛ چنانکه در این جریان، ابتکارات و فعالیت های سودمند و موثر رؤسای مذکور، متعالی دانسته شده بر تداوم آن تأکید صورت گرفت و از سویی هم، جهت رفع چالش ها و مشکلات فرا راه مسؤولین یاد شده، طرح ها و پیشنهادات متناسب، ارایه گردید.

نکته: بعد از تحلیل نهایی ارزیابی های انجام شده، معاونیت محترم امور علمی پوهنتون فاریاب، با درنظرداشت نکات قوت و نکات اصلاحی، به هریک از مسؤولین محترم، فیدبک ارسال خواهد نمود.

کمیته اطلاع رسانی و امور فرهنگی پوهنتون فاریاب

Latest news

Tue, Feb 06 2024 11:56 AM
Background image

ارزیابی کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های پوهنتون فاریاب

کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های هشتگانه پوهنتون فاریاب، مطابق چک لست تٲیید شده ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی، به اساس تقسیم اوقات تنظیم شده. . .

Tue, Feb 06 2024 11:36 AM
Background image

تدویر ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ برابر با ۱۴۴۵/۷/۲۰ ه. ق.

بر مبنای پلان استراتیژیک پوهنتون فاریاب و به تبع آن، مطابق برنامه های مرتبه آمریت تحقیقات معاونیت تحقیقات و مجله علمی، ورکشاپ یک روزه، تحت. . .

Wed, Jan 31 2024 10:59 AM
Background image

معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب

امروز دوشنبه ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مطابق/۷/۱۷/ ۱۴۴۵ ه. ق. مجلس معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب، در سالون آمریت تکنولوژی معلوماتی این نهاد، با اشتراک محترم مولوی محمد محق. . .

BACK TO NEWS