تدویر ورکشاپ آموزشی چارچوب و برنامه های علمی تضمین کیفیت

faryab_admin
Sat, Nov 11 2023 10:24 AM
تدویر ورکشاپ آموزشی چارچوب و برنامه های علمی تضمین کیفیت

ورکشاپ آموزشی چارچوب و برنامه های علمی تضمین کیفیت و اعتبار دهی از طرف ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون بلخ دایر گردید.

این ورکشاپ به مدت چهار روز از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ عقرب ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و به تعداد ۵۰ تن از معاونین علمی، آمرین ارتقای کیفیت و اعضای کمیته ارتقای کیفیت از پوهنتون های دولتی و خصوصی ولایات زون شمال در آن اشتراک دارند.

در این ورکشاپ به نمایندگی از پوهنتون فاریاب، محترم پوهنمل رحمت الله صفری آمر ارتقای کیفیت و محترم پوهنمل احمد فرید مروت عضو کمیته ارتقای کیفیت این پوهنتون اشتراک نمودند.

Latest news

Tue, Feb 06 2024 11:56 AM
Background image

ارزیابی کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های پوهنتون فاریاب

کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های هشتگانه پوهنتون فاریاب، مطابق چک لست تٲیید شده ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی، به اساس تقسیم اوقات تنظیم شده. . .

Tue, Feb 06 2024 11:36 AM
Background image

تدویر ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ برابر با ۱۴۴۵/۷/۲۰ ه. ق.

بر مبنای پلان استراتیژیک پوهنتون فاریاب و به تبع آن، مطابق برنامه های مرتبه آمریت تحقیقات معاونیت تحقیقات و مجله علمی، ورکشاپ یک روزه، تحت. . .

Wed, Jan 31 2024 10:59 AM
Background image

معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب

امروز دوشنبه ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مطابق/۷/۱۷/ ۱۴۴۵ ه. ق. مجلس معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب، در سالون آمریت تکنولوژی معلوماتی این نهاد، با اشتراک محترم مولوی محمد محق. . .

BACK TO NEWS