ورکشاپ ارتقای کیفیت

faryab_admin
Mon, Mar 20 2023 12:49 PM
ورکشاپ ارتقا کیفیت

ورکشاپ دو روزه تحت عنوان(چارچوب برنامه های علمی ارتقای کیفیت و اعتباردهی) از طرف آمریت ارتقای کیفیت و اعتباردهی پوهنتون فاریاب در سالون کنفرانس های مرکز انکشاف مسلکی این پوهنتون دایر گردید.

این ورکشاپ طی دو روز بتایخ های 23 و 24 ماه دلو با اشتراک آمرین دیپارتمنت ها، مسوولین کمیته های ارتقای کیفیت پوهنحی ها، مدیران تدریسی و استادان جدیدالتقرر دایر گردید، ورکشاپ در روز نخست با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید توسط محترم نامزد پوهنیار سید ظهیرالدین امینی عضو کادرعلمی پوهنحی شرعیات آغاز گردید. سپس محترم پوهنیار حافظ نورالدین یولداش معاون امور علمی پوهنتون در رابطه موضوعات ورکشاپ همه جانبه صحبت نموده از برگزاری همچون برنامه ها اظهار خرسندی نمود. به تعقیب آن محترم پوهندوی آقا رحیم وسیم  عضو کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون و پوهنمل رحمت الله صفری آمر ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب هر کدام طبق آجندا موضوعات روز اول ورکشاپ ( مسوولیت استادان و آمرین دیپارتمنت ها در قبال ارتقای کیفیت، دیپارتمنت و نقش آن در پروسه ارتقای کیفیت) را ارائه نمودند و روز اول با مباحث مفصل اشتراک کننده گان و ارائه کننده گان پایان یافت. و در روز دوم موضوع(تفسیر معیارهای ارتقای کیفیت) توسط محترم پوهندوی نوراحمد قیتمس عضو کمیتۀ ارتقای کیفیت پوهنتون  ارائه گردیده بعداز مباحث و پیشنهادات اشتراک کننده گان ورکشاپ با توزیع لوح تحسین به ترینران و سخنان اختتامیه معاون امور علمی پوهنتون پایان یافت.

Latest news

Tue, Feb 06 2024 11:56 AM
Background image

ارزیابی کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های پوهنتون فاریاب

کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های هشتگانه پوهنتون فاریاب، مطابق چک لست تٲیید شده ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی، به اساس تقسیم اوقات تنظیم شده. . .

Tue, Feb 06 2024 11:36 AM
Background image

تدویر ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ برابر با ۱۴۴۵/۷/۲۰ ه. ق.

بر مبنای پلان استراتیژیک پوهنتون فاریاب و به تبع آن، مطابق برنامه های مرتبه آمریت تحقیقات معاونیت تحقیقات و مجله علمی، ورکشاپ یک روزه، تحت. . .

Wed, Jan 31 2024 10:59 AM
Background image

معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب

امروز دوشنبه ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مطابق/۷/۱۷/ ۱۴۴۵ ه. ق. مجلس معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب، در سالون آمریت تکنولوژی معلوماتی این نهاد، با اشتراک محترم مولوی محمد محق. . .

BACK TO NEWS