ارزیابی پوهنحی ها

faryab_admin
Mon, Mar 20 2023 12:52 PM
ارزیابی پوهنحٔی ها

نظارت و ارزیابی برنامه‌های علمی یکی از موضوعات مهم و اساسی برای نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به شمار می‌رود. و همچنان یکی از موارد  مهم در پروسه اعتباردهی نهاد های اکادمیک می باشد. این پروسه به دیپارتمنت هایی که تلاش فراوان مینمایند فرصت خوب را ایجاد نموده و در نتیجه از آنها تقدیر به عمل می آید. از طرف دیگر دیپارتمنت هایی که ضعیف باشند شناسایی گردیده و مورد توجه قرار میگیرند. این ارزیابی برای دیپارتمنت ها یک تعامل مفید بوده تا فعالیت ها و پیشرفت های خویش را به اساس آن مدیریت و تنظیم نمایند. علاوه بر آن تطبیق این ارزیابی زمینه­ی رقابت سالم بین پوهنحی های نهاد های تحصیلی را ایجاد مینماید.  با در نظر داشت اهمیت موضوع، اعضای کمیته­ی ارتقای کیفیت پوهنتون فاریاب در جلسه­ی مورخ 16/11/1401 خویش فیصله نمود تا اسناد فعالیت های علمی و اداری ریاست، مدیریت تدریسی و دیپارتمنت های پوهنحی های هشت گانه این پوهنتون را سر از تاریخ 2 حوت سال جاری ارزیابی نموده نقاط اصلاحی و مشکلات موجود را شناسائی نماید. به همین منظور طبق تقسیم اوقات ترتیب شده، براساس چک لیست های ارسال شده به پوهنحی ها ریاست ها، مدیریت های تدریسی و دیپارتمنت های پوهنحی های پوهنتون فاریاب طی هشت روز از تاریخ 2 الی 10 ماه حوت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی به تعداد 8 ریاست پوهنحی، 8 مدیریت تدریسی و 26 آمریت دیپارتمنت ارزیابی گردید که نتایج آن طی محفلی اعلان گردیده به پوهنحی ها ارسال خواهد شد.

در جریان ارزیابی ها مشکلات و نواقص موجود شعبات یاد شده یاداشت گردیده مشوره های لازم ارائه گردید.

Latest news

Tue, Feb 06 2024 11:56 AM
Background image

ارزیابی کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های پوهنتون فاریاب

کارکردها و فعالیت های سالانه رؤسای پوهنحی های هشتگانه پوهنتون فاریاب، مطابق چک لست تٲیید شده ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی، به اساس تقسیم اوقات تنظیم شده. . .

Tue, Feb 06 2024 11:36 AM
Background image

تدویر ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ برابر با ۱۴۴۵/۷/۲۰ ه. ق.

بر مبنای پلان استراتیژیک پوهنتون فاریاب و به تبع آن، مطابق برنامه های مرتبه آمریت تحقیقات معاونیت تحقیقات و مجله علمی، ورکشاپ یک روزه، تحت. . .

Wed, Jan 31 2024 10:59 AM
Background image

معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب

امروز دوشنبه ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مطابق/۷/۱۷/ ۱۴۴۵ ه. ق. مجلس معرفی آمر جدید تقرر و ترفیعات علمی استادان پوهنتون فاریاب، در سالون آمریت تکنولوژی معلوماتی این نهاد، با اشتراک محترم مولوی محمد محق. . .

BACK TO NEWS