بیوگرافی مختصر حافظ سید بهاوالدین انصاری رئیس پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد امام المرسلین،وعلی آله وصحبه اجمعین

بیوگرافی مختصر حافظ سید بهاوالدین انصاری رئیس پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب

 سید بهاوالدین انصاری، فرزند سید شمس الدین هاشمی ولدیت سید نظام الدین هاشمی، به تاریخ (29/7/ 1358) در قریۀ دهندره بندر ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب، در یک خانوادۀ متدین، دیده به جهان گشود. موصوف پس از سپری نمودن سال های آغازین زنده گی، نسبت علاقه و گرایش شدید والدین به علوم قرآنی و دینی، شامل مدارس خصوصی ودالحفاظ گردیده و بعد برای تکمیل دوره های فراگیری مکمل ( حفظ قرآنکریم ) وعلوم دینی را الی دوره متوسطه تحت نظرعلمای مجرب حنفی مذهب ، در سال (1381) بعد ازسپری نمودن امتحان سویه شامل صنف دهم مدرسۀ عالی ابومسلم خراسانی این ولایت شد و در سال (1385) از نهاد یاد شده، به عنوان فوق بکلوریا فارغ التحصیل و در سال (1393) بعد از سپری نمودن موفقانۀ امتحان کانکور، شامل رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب گردیده و در سال (1398) با اخذ دیپلوم لیسانس از پوهنحی متذکره ازبخش شبانه موفقانه فراغت حاصل نمود. انصاری به زبان های فارسی/دری، پشتو اوزبیکی و انگلیسی، عربی بلدیت  دارد. وهمچنان به مهارت های کمپیوترنیزدسترسی دارد. موصوف در جریان وظیفه داری، عدالت، تعهد به اصل صداقت و امانت داری و خدمت به خلق الله را پیشه کرده به مردم مجاهد پرورافغانستان خدمات شایانی عرضه نموده و به دست آورد های زیادی نایل گردیده است. سید بهاوالدین انصاری  علاوه بر تدریس مضامین قرائت ، تجوید وعلوم دینی واصول دفترداری، اداره ومنجمنت تجارب کافی دارد. انصاری نظربه داشتن تجارب کافی ، صداقت وایمانداری بنابرلزوم دید مقامات ذیصلاح به سمت های ذیل قبلآ ایفای وظیفه نموده است:

1- مدیرعمومی جرگه های ریاست اقوام وقبایل ولایت فاریاب.

2- مسئول ولایتی ولایت فاریاب در اداره محترم تحصیلات عالی امارت اسلامی قبل ازفتوحات.

3- مسئول حلقه زون شمال غرب افغانستان در کمیسیون محترم تعلیم وتربیه وتحصیلات عالی امارت اسلامی .

4- مسئول اداری ریاست تعلیم وتربیه ولایت فاریاب امارت اسلامی.

5- استاد دربخش قرائت ، تجوید وسیرت النبی ص طورافتخاری درپوهنحی ادبیات وعلوم بشری.

6- موسس ، مسئول واستاد حفظ ، قرائت وتجوید مدرسه معارف القرآن حضرت عمر فاروق ( رض)

وظایف رسمی فعلی حافظ سید بهاوالدین انصاری قرار ذیل است:

انصاری براساس پیشنهاد شماره (1885) مورخ 1/8/1444 هئیت محترم رهبری مقام وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان وحکم شماره (2791) مورخ 13/8/1444 مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی دربست رتبه دوم بحیث رئیس پوهنحی ادبیات وعلوم بشری پوهنتون فاریاب تقررحاصل نموده است. موصوف ازتاریخ تقرری الی اکنون ریاست ازجلسات کمیته های شورای علمی ، تحقیق ، تالیف وترجمه ، تضمین کیفیت واعتباردهی، تطبیق نصاب تحصیلی،تطبیق پلان استراتیژیک،دعوت وارشاد، معرفی اعضای کادری دربورسیه ها ایفای وظیفه نموده وظایف خویش را به وجه احسن انجام داده است.  عضویت درکمیته های مختلف پوهنتون فاریاب ازقبیل شورای علمی پوهنتون، عضوهیئت رهبری پوهنتون فاریاب، کمیته دعوت وارشاد، کمیته بورسیه ها، کمیته تطبیق پلان استراتیژیک وپلان ها، کمیسیون ایجاد انکشاف برنامه های علمی، کمیسیون تنظیم امورلیلیه ها وبدل اعاشه داشته درجلسات مربوطه اشتراک همه جانبه صورت گرفته است.