تاریخچه پوهنحٔی ادبیات وعلوم بشری

 

         

          بسم الله الرحمن الرحیم        

الحمدالله رب العلمین وصلوة والسلام علی سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین.

۱ . تاریخچه مختصر پوهنحی ادبیات و علوم بشری

 

پوهنحی ادبیات و علوم بشری در  سال 1387 تأسیس و به فعالیت آغاز نموده است. پوهنحی ادبیات در سال 1402 مطابق 1445 دارای 40 تن استاد (31 تن ذکور، 9 تن اناث) بوده،که از نگاۀ رتبۀ علمی 7 تن پوهنوال، 10تن پوهندوی، 12 تن پوهنمل 8 پوهنیار 3 تن نامزد پوهنیار بوده که از آن جمله 1 تن داکتر، 33 تن ماستر و 6 تن لیسانس می­باشد.

 مجموع محصلان در سال 1402 مطابق 1445 به تعداد( 790) تن بوده وازجمله (148) تن به سویه لیسانس از رشته های مختلف مربوطه فارغ گردیده است.

 پوهنحی ادبیات وعلوم بشری از لحاظ ساختار تشکیلاتی دارای هفت دیپارتمنت (زبان ادبیات پشتو، زبان ادبیات دری، زبان ادبیات اوزبیکی، زبان وادبیات انگلیسی، جغرافیه، تاریخ و ژور نالیزم) فارغ ده میباشد.

پوهنځی مذکور ازلحاظ ساختار فزیکی، دارای یک باب تعمیرتدریسی میباشد.                                        

والسلام

 

حافظ سیدبهاوالدین انصاری

رئیس پوهنحی ادبیات وعلوم بشری