دیدگاه و ماموریت پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید نا محمد امام المرسلین،وعلی آله وصحبه اجمعین.

دیدگاه و ماموریت پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون فاریاب

 

دیدگاه: پوهنحی ادبیات و علوم بشری به منظور رشد استعدادها، حفظ و ترقی ارزش های اسلامی، علمی و ادبی از طریق تدریس و تحقق تحقیقات معیاری در تلاش است، تا در میان سایر پوهنحی های این پوهنتون احراز موقعیت و تثبیت جایگاه نماید و از این روند زمینۀ خدمت گذاری را در سطح ملی فراهم سازد.

ماموریت: پوهنحی ادبیات و علوم بشری، فراهم کنندۀ زمینۀ تحصیلات عالی با کیفیت در عرصۀ زبان، فنون ادبی و علوم اجتماعی برای کلیه افراد واجدالشرایط اعم از اناث و ذکور است که با ارایۀ خدمات شایان تحصیلی در ابعاد دینی، فرهنگی و اجتماعی ادای مسوولیت نموده برای رفع بیشتر مشکلات اجتماع فایق آید. والسلام

ریاست پوهنحی ادبیات وعلوم بشری